M.V.A. Aqua

Weg met water, vocht en schimmel

M.V.A. aqua biedt je een gratis diagnose met een gepaste oplossing voor jouw vochtproblemen, met een onberispelijke uitvoering en afwerking. MET 20 JAAR GARANTIE

Kelderdichting

Lees meer

Kelderbekuiping

Lees meer

Injecteren muren

Lees meer

Opstijgend vocht

Lees meer

impregneren muren

Lees meer

Hydrofuge

Lees meer

Gevelreiniging

Lees meer

Chemisch reiniging

Lees meer

Na-isolatie

Lees meer

Isoleren spouwmuren

Lees meer

Kaleiwerken

Lees meer

Stucwerk

Lees meer

Vochtbestrijding bij b2c en b2b over de ganse provincie West-Vlaanderen is onze corebusiness: een vochtonderzoek levert de vochtdiagnose op basis waarvan we de geschikte vochtbehandeling voorstellen en tot een goed einde brengen!

 

M.V.A. AQUA vochtbestrijding is een familiebedrijf met jarenlange ervaring bij het oplossen van vochtproblemen in woningen, appartementen, kantoorgebouwen maar ook kelderverdiepingen, ondergrondse parkeergarages, schaften, liftputten en dergelijke. Er wordt systematisch en vakkundig tewerk gegaan: eerst de probleemstelling, dan een plan, gevolgd door de uitvoering van de werken tot en met oplevering. We werken overwegend bij particulieren (b2c) maar ook in opdracht van ondernemers (b2b) inzake vochtbestrijding zowel bovengronds als ondergronds. De merendeel van de werven liggen in West-Vlaanderen en het aangrenzend deel van Oost-Vlaanderen.

  • Vooreerst worden de uiterlijke tekenen van vocht in huis in kaart gebracht. Dit kunnen loskomend behang, schilder- of pleisterwerk zijn als voortekenen. Wakke plekken, schimmelvorming en zoutafzetting op de muren komen daar bovenop. Tot slot wijzen geurhinder en condens op de ramen evenzeer in de richting van vochtproblemen.
  • De oorzaken achterhalen van de vochtoverlast blijkt niet altijd voor de hand liggend. Het is aan een vochtdeskundige om het vochtonderzoek te voeren en de juiste vochtdiagnose te stellen. Deze vloeit voort uit metingen, tests, waarnemingen en heel veel ervaring.De opdeling gebeurt doorgaans in 5 categorieën. Opstijgend vocht wegens gebrek aan waterkering, doorslaand vocht door de afwezigheid van spouw, condensatievocht omwille van onvoldoende verluchting, keldervocht doordat het grondwater steekt en kans ziet te infiltreren, vocht door lekkages aan leidingen allerhande.
    • De eigenlijke vochtbestrijding omvat een aantal verschillende werkwijzen, het inzetten van vochtwerende producten en bovenal: de correcte en consequente toepassing van dit alles.