Lekkage kelder

  • $
  • Lekkage kelder

Lekkages in kelders definitief oplossen blijft onze corebusiness dankzij het bekuipen van de kelderwanden & -vloeren door harsinjecties en aanbrengen van waterdichte cementmortels

Lekkages in kelders volledig en definitief oplossen behoort tot een van onze belangrijkste activiteiten. De redenen waarom water in de kelder staat zijn te herleiden tot een viertal. Een vochtdiagnose met metingen, tests, staalafnames en op basis van onze uitgebreide ervaring, verschaft duidelijkheid.

  • Grondwater dat zijn weg zoekt en via de zwakke plekken de kelder binnendringt: hier blijft kelderbekuiping met elastische 2-component micromortels de beste methode in behandeling van kelderlekkages door grondwaterinfiltratie.
  • Lekkages aan buizen die via of bezijden de kelder lopen. Het lek zoeken en verdichten ofwel de leidingen (gedeeltelijk) vervangen, is de evidente oplossing.
  • Opstijgend of optrekkend keldervocht: poreuze keldermuren uit baksteen of beton die vocht opzuigen: voor remedie verwijzen we naar de pagina muren injecteren.
  • Bij gebrekkige verluchting bestaat de kans dat zich condensatievocht vormt: kelderventilatie brengt soelaas.

Opstijgend vocht

Hydrofuge

Gevelreiniging

Dak ontmossen

Isoleren spouwmuren

Kaleien

De problematiek van lekkages in de kelder, gerelateerd aan de grondwaterstand en waarbij de vochtbehandeling eruit bestaat de kelder te bekuipen, komt veruit het meest voor

Lekkages in de kelder, kruipkelder of andere souterrains zoals parkeergarages, liftputten, tunneltjes en overige ondergrondse bouwsels kunnen meestal slechts langs de binnenkant aangepakt worden. Daarom komt de methode van bekuipen in merendeel van de gevallen als beste remedie naar voor. Deze omvat een drietal fasen, meestal gespreid over 2 tot 3 dagen.

  • Reinigen, herstellen en gereed zetten van de keldermuren.
  • De kritieke punten voorbehandelen onder meer door harsen, epoxy en PU coatings.
  • Aanbrengen in strijklagen van hechtingsmiddelen, speciale coatings en cementmortels over de totaliteit van de kelder of het problematisch stuk. Dit heet kelderbekuiping.
  • Finale afwerking tot instapklaar.

Alternatief in het behandelen van lekkages in kelders door waterinfiltraties bestaat uit een zogenaamde kelderdrainage.