Kelderbekuiping

  • $
  • Kelderbekuiping

Kelderbekuiping is een methode om kelders volledig waterdicht te krijgen door aanleg van waterkerende lagen en cementeren

Naadloze kelderbekuiping is en blijft dé methode om een kelder te dichten. Een aantal strijklagen bestaande uit fixeermiddelen, harshoudende producten en waterkerende cementmortels worden één na één aangebracht totdat de kelder hermetisch waterdicht is. Kelderbekuiping kan zowel langs binnen als langs buiten. Ook voor ondergrondse parkings, kruipkelders en alle soorten putten komt de uiterst beproefde werkwijze van kelderbekuiping in aanmerking.

Een geslaagde kelderbekuiping veronderstelt heel wat voorafgaand werk, te verrichten in functie van de vaststellingen uit de vochtdiagnose.

  • De keldermuren afkappen tot op de blote steen of beton en stofvrij zetten.
  • Oude lagen van de kelderbevloering verwijderen of deze vernieuwen.
  • De kimnaden versterken in een aparte voorbehandeling en al apart dichten door middel van onder meer harsinjecties. Hier en daar is het nodig een versterkte U-hiel aan te brengen.
  • Hetzelfde voor alle andere gevoelige punten en overgangen: voegwerk, muurdoorvoeren van allerhande nutsleidingen, soms minuscuul kleine scheurtjes en barstjes.
  • Een volledig naadloze eindafwerking blijft de beste garantie voor blijvend succes.

Alternatieven voor klassieke kelderbekuiping zijn: kelderdrainage, injecteren van de keldermuren, een kelderventilatiesysteem steken, de kelder dichtgooien.

Opstijgend vocht

Hydrofuge

Gevelreiniging

Dak ontmossen

Isoleren spouwmuren

Kaleien