Condensatie

  • $
  • Condensatie

Condensatie en condensatievocht ontstaan door een combinatie van hoge luchtvochtigheid en gebrek aan ventilatie

Condensatie is een vervelend fenomeen doordat het veroorzaakte vocht neerslaat op de koudere oppervlakten in huis zoals ramen, spiegels, schrijnwerk en finaal ook op muren en meubilair. Condensatievocht in huis komt er doordat er geleefd wordt en dit heet normale condensatie. In oudere of slecht afgewerkte woningen komen daar bovenop: vocht uit de grond, fundatie & muren, uitzonderlijk door lekkende leidingen van water of centrale verwarming, lekkages aan dakgoten.

Dit leidt tot situaties die van de muur af te lezen zijn: natte plekken, schimmels en afbladdering. Een onaangename geur maakt zich meester over de kamer. Een vochtig huis is vanzelfsprekend niet goed voor de gezondheid van mens en huisdier.

Vocht van condensatie kan worden weggewerkt door afdoende ventilatie te laten steken. Maar daarnaast kan men condensatie gemakkelijk wegwerken door de oorzaken effenaf aan te pakken. Naargelang de problematiek, zijn de te nemen maatregelen: muren injecteren, impregneren, kelderdichting.

Opstijgend vocht

Hydrofuge

Gevelreiniging

Dak ontmossen

Isoleren spouwmuren

Kaleien