Waterdicht maken kelder Eeklo

 • $
 • waterdicht maken kelder Eeklo 

WATERDICHT MAKEN VAN KELDERS te Eeklo IS ONZE SPECIALITEIT MET TECHNIEKEN ALS BEKUIPING, KELDERDRAINAGE, BETER AFDICHTEN VAN DE KIMNADEN, DOORVOEREN & BARSTEN

Waterdicht maken van uw kelder is voor ons vaste kost. Afhankelijk van bevinden zich ofwel aan de kelderwanden, de keldervloeren, de beiden. Ze hebben meestal te maken met algemene zwaktes, beschadigingen, barsten & scheuren, naden, afdichting van doorvoeren. Bij aanhoudend regenweer en in lager gelegen gebieden kan de situatie verslechteren door het grondwater dat steekt. Daarnaast zijn externe oorzaken mogelijk: lekkage aan afvoerleidingen, regeninslag via kelderopeningen enz. Een goede diagnose brengt duidelijkheid. de oorzaken is keldervocht in het merendeel te verhelpen voor de volle 100%. Technieken die we gebruiken zijn:

 • Bekuiping: systematisch en deels manueel de bestaande cementering, bepleistering, voegen, verflagen, schimmels, eventueel zwammen afhalen tot op de blote structuur oude lagen van de kelderwanden verwijderen om ze te vervangen door een nieuwe dekking met onder meer cementgebonden de gebruikte cementmortels hebben een dampopen karakter waardoor het droogproces sneller verloopt, de zouten in het poriën worden geneutraliseerd en schimmels er geen voedingsbodem vinden.mortels, harsen, fixeergels.
 • Dit alles gebeurt mits een aparte voorbehandeling van de zijn de overgangen tussen de kelderbevloering en de kelderwanden, kortom: gevoelige punten.kimnaden, zijn de buizen en leidingen die door de keldermuren gaan. Rondom deze nutsleidingen is de afdichting hier en daar slordig of ontoereikend. Het blijven sowieso gevoelige punten en buizen zijn niet altijd 100% statisch.muurdoorvoeren, wordt beter vervangen ingeval deze nog in het (vet) zand ligt, dus zonder de aanwezigheid van een vloerplaat.de vloer van de kelder, eventuele heel wat kelders uit baksteen maar ook uit beton vertonen barsten en scheuren buiten de naden en overgangen die kunnen veroorzaakt zijn door onder meer: trillingen van het verkeer bijvoorbeeld, grondwerken in de directe omgeving, continue druk van water en vocht, zeker in wat heet overstromingsgebied, zwakke constructie. barsten & scheuren, ook kiezelnesten genoemd, doen zich voor bij gestort beton waar de slecht vermengde specie een opeenhoping van grind of kiezel meebrengt. Daardoor ontstaan holtes die dan op hun beurt vocht veroorzaken.grindnesten bij betonkelders. Bekuiping is de meest toegepaste methode om kelders te dichten langs binnen gezien het via de buitenkant meestal niet (meer) gaat. In hardnekkige gevallen zijn speciale dichtingspoeders nodig waaronder spermortels, pasta’s of vloeistoffen voor supersnelle uitharding bij onophoudelijke waterinfiltratie via de kelder te Eeklo.
 • Kelderdrainage: maakt gebruik van eenwerkend volgens het principe van een dompelpomp met evacuatiebuis naar buiten; ingewerkt ter hoogte van een uitsparing tussen de bestaande en nieuwe wand. De nieuwste generatie pompen werken met sensoren.waterpomp die het water systematisch naar buiten trekt; de kelder blijft vochtvrij doordat rondom van nieuwe, impermeabele wanden en bevloering worden geplaatst waarachter een noppenfolie Kelderdrainage is ingrijpender dan bekuiping en doet de kelder enigszins verkleinen.
 • Keldermuren injecteren: deze ingreep gebeurt op dezelfde wijze als muren injecteren en bestrijdt het optrekkend vocht dat via het opstaand metselwerk wakte veroorzaakt.
 • Bijkomende opties: kelderventilatie en eventueel kelderisolatie laten steken, alleszins voor ondergrondse verdiepingen die moeten dienen voor bewoning, ontspanning of berging van waardevolle spullen.

Kortom: een kelder waterdicht maken in Eeklo veronderstelt vakmanschap, ervaring, de goede producten, afwerking tot in de  kleinste puntjes (dit laatste mag je zelfs letterlijk nemen).

Voorkom keldervocht kan zich na verloop van tijd verspreiden over de rest van de woning en het is algemeen geweten dat vocht in huis kan leiden tot gezondheidsproblemen: lastige ademhaling, allergieën, gewrichts- en spierpijn, onverklaarbare vermoeidheid, enz. In dit verband wordt hier en daar ook wel eens over “sick building syndroom” gesprokenongezonde toestanden, vochtige plekken, afbladderende keldermuren,  schimmel-  & is de reactie van vocht op metsel- en voegwerk waardoor salpeterzuur zich vastzet hetgeen witte vlekken op de muren geeft. De termen muurzout, steenzout en zoutuitbloei verwijzen naar hetzelfde fenomeen.salpetervorming, kelderzwam, huisstofmijt, meer insecten zoals muggen en spinnen; uit het niets ineens zilvervisjes, papiervisjes, oorwormen, mijt, …ongedierte, houtrot, is de vochtaanslag die zich op glas en andere koude elementen zet; dit is veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid. Condens in de kelder verspreidt zich op termijn over de rest van de woning en trekt finaal ook in de muren van de bovenverdieping.condens, waardevermindering van de woning tot en met vergeet niet dat de kelder deels de fundering uitmaken van het pand en dus door vocht aangetaste keldermuren de ganse constructie sowieso verzwakken.bouwval.

Opstijgend vocht

Hydrofuge

Gevelreiniging

Dak ontmossen

Isoleren spouwmuren

Kaleien

Werkwijze bij waterdicht maken van kelders te Eeklo: de verschillende fasen voor 100% dichting.

De werkwijze bij het waterdicht maken in Eeklo van uw kelder, kruipkelder, ondergrondse parkeergarage, koker, schacht of liftput, omvat een aantal werkfasen.

 • Werken dienen gebaseerd op een uitgebreid kelderonderzoek met grondige vaststelling van oorzaak of oorzaken van vocht in huis of in de kelder; aan de hand van metingen, tests en observaties gebaseerd op ervaring. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opstijgend vocht, doorslaand vocht, condensatievocht, vocht door de grondwaterstand, vocht door lekkages aan waterbuizen, verwarmingsleidingen, toestellen, dakgoten of andere afvoeren. Foutieve plaatsing, slechte materialen, ouderdom en slijtage, uitgevoerde (grond)werken of een impact kunnen aan de basis liggen.vochtdiagnose.
 • Zorgvuldig afkappen, uitbeitelen, wegschrapen van cement-, verf- en andere lagen plus aangetaste voegen of naden tot op de blote steen of beton en verder.bestaande lagen die aangetast werden.
 • Indien nodig de keldervloer uitbreken en ter plaatse een ondoordringbare vloerplaat gieten.
 • Indien nodig stabilisering van de gehele kelderconstructie.
 • Voorafgaand herstel ondergronds metselwerk.
 • Eerste fase inzake waterstop in de kelder heet de zogenaamde injecteren van een speciaal, snelwerkend vulmiddel daar waar manifest vochtinsijpeling vastgesteld wordt, plus versteviger voor de kelderconstructie in zijn geheel.scheurafdichting.
 • De eigenlijke bekuiping: meerdere waterdichte cementlagen rondom, gefaseerd uit te voeren, soms kelderbevloering inbegrepen. De cementgebouwen waterdichtingsproducten komen van topfabrikanten met bewezen staat van dienst.
 • Afwerkingsbepleistering met stucmortels voor een proper eindresultaat.
 • Volledige opkuis tot borstelschoon.

WAAR OP LETTEN BIJ KELDER WATERDICHT MAKEN in Eeklo? WELKE FACTOREN SPELEN MEE IN DE DIAGNOSE EN KEUZE VAN DE JUISTE BEHANDELINGSMETHODE?

Er zijn een aantal zaken waar je moet op letten om een kelder hermetisch en definitief waterdicht te maken te Eeklo.

 • Iedere kelder is weer anders. De mogelijke verschilpunten lopen uiteen: de bouwperiode, bouwwijze en gebruikte materialen, enkele omgevingsfactoren zoals grondsoort, ligging enz. Enige uitzondering daarop vormen de ook bij standaard betonnen kelders en prefab huiskelders is de plaatsing nooit op dezelfde manier noch in dezelfde grond gebeurd.prefab kelders en dan nog.
 • De waterinsijpeling komt niet altijd van de plaats waarvan men denkt dat ze komt. Vocht is immers geruisloos, weinig zichtbaar en zelfs niet altijd even tastbaar. Een kelder waterdicht maken in Eeklo begint met vochtmeting en veronderstelt een gedegen vochtdiagnose. De grondwaterdruk waartegen de poreuze stenen of het verouderd beton niet bestand zijn, lekkages allerhande, gebrek aan ventilatie & verluchting.zwakke punten bij kelders zijn ons bekend.
 • Water in de kelder kan één of meerdere oorzaken hebben of zich op verschillende plaatsen voordoen, zelfs bij nieuwbouw kelders.
 • Een gat dichten betekent soms dat er een nieuw gecreëerd wordt. Met een alle wanden inclusief de kelderbevloering behandelen als één geheel: dit heet bekuiping. Daarbij zijn alle bestaande en mogelijks toekomstige problemen zoals zwakke overgangen, naden en scheurtjes meteen aangepakt.totaalaanpak in dichten van kelders wordt de kans op én 100/100 én definitief veel hoger.
 • In de meeste gevallen is kelderbekuiping de enige mogelijkheid want de externe kelderafdichting bitumineus en aanvullend door drainage rondom; gezien hiervoor moet gegraven worden, is deze methode in de praktijk enkel toepasbaar bij nieuwbouw.kelder dichten langs buiten zit er meestal niet in.

Het is belangrijk om een waterdichte kelder te hebben zodat de bouwconstructie intact blijft en de woonkwaliteit optimaal.

Water in de kelder verzwakt op termijn de volledige bouwconstructie gezien de kelder feitelijk deel uitmaakt van de fundering. Continu natte muren door sijpelwater veroorzaken niet alleen schade aan de kelder en wat er in staat. Het keldervocht zoekt verder zijn weg naar boven en tast finaal een groot deel van de woning aan. Daarnaast maakt het de woning ongezond om in te leven of verlaagt het de woonkwaliteit die we tegenwoordig verlangen. Gedaan met muffe geur in de kelder en daarbuiten, condensvorming, massale afbladdering van pleister of verf, schimmel of zoutaanslag op de muur, stijgende energierekeningen.

Kom je in aanmerking voor een sanerings- of renovatiepremie? Raadpleeg de website van uw gemeente Eeklo