Kelderdichting Kortrijk

  • $
  • Kelderdichting Kortrijk

KELDERDICHTING in Kortrijk IS ONZE ABSOLUTE SPECIALITEIT: PLAATSELIJKE KELDERLEKKAGES OPSPOREN & AFDICHTEN OF DE KELDER VOLLEDIG BEKUIPEN

Kelderdichting te Kortrijk vraagt lokalisatie van de kelderlekkages alsmede de oorzaken daarvan. Na de vochtdiagnose volgt de effectieve vochtbehandeling waaronder de 100% afdichting van alle kritieke punten als barsten & scheuren, overgangen & naden, muurdoorvoeren van nutsleidingen enz. Soms gaat het om plaatselijke kelderlekkages; andere gevallen vereisen een totaalaanpak  en moet men de ganse kelder bekuipen te Kortrijk.

Het begrip kelderbekuiping refereert naar activiteiten gericht op het 100% afdichten van zowel kelderwanden als keldervloeren met speciale aandacht voor de zogenaamde kimnaden. Deze methode van kelderdichting bestaat uit het zorgvuldig plaatsen van meerdere waterprooflagen langs de binnenzijde. Kelderafdichting langs buiten ware nog beter maar in het merendeel van de gevallen niet mogelijk.

Alternatieven en/of aanvullingen bij kelderdichting zijn: kelderdrainage, het principe van kelder in de kelder; kelderinjecties, bedoeld om optrekkend grondvocht tegen te gaan, kelderventilatie voor het wegwerken van condensatievocht.

OFFERTE

Opstijgend vocht

Hydrofuge

Gevelreiniging

Dak ontmossen

Isoleren spouwmuren

Kaleien

De methode van kelderdichting te Kortrijk omvat meerdere etappes

De methode van kelderdichting in Kortrijk verloopt in etappes. Eerst is er de vochtdiagnose waarbij de plaatsen van infiltratie in kaart gebracht worden. Daarna reinigen we de keldermuren, herstellen en verstevigen waar nodig. Hetzelfde geldt voor de keldervloeren. Sommige daarvan liggen zelfs nog in het zand. Een nieuwe vloerplaat kadert in de totaalaanpak die we voorstaan. Bij manifeste waterinfiltratie gebruiken we snelwerkende cementcoatings en andere dichtingsproducten om toe te laten het eigenlijke werk te kunnen uitvoeren.

EEN AANTAL VRAGEN BIJ KELDERAFDICHTING in Kortrijk OM EEN VOLLEDIG BEELD VAN DE SITUATIE TE KRIJGEN

Er zijn een aantal zaken die we vooraf moeten bekijken en onderzoeken alvorens van start te gaan met de kelderafdichting te Kortrijk. Belangrijke vragen daarbij zijn onder meer: wat is de ernst van het probleem en hoelang bestaat het al, van welke periode ongeveer dateert het bouwsel, uit welke materialen werd de kelder opgetrokken en hoe werd die afgewerkt, wat leert ons de directe omgeving, hebben de buren ook last, zijn er misschien recentelijk werken uitgevoerd, op welke plaatsen precies komen er waterinfiltraties voor, hebt u reeds eigen initiatieven genomen, kan de kelderdichting langs de buitenkant geschieden en tot slot: wat zegt de vochtdiagnose?

 

Wat is het nut van het droog maken van een kelder?

Een kelder droog maken betekent in de eerste plaats dat er nuttige ruimte bij komt voor opslag of ander gebruik. In een kelder van natte kelderwanden of met enkele cm water op de vloer, kan men niets bewaren. Een droge kelder zorgt er bovendien voor dat de woning en de constructie intact blijven want steeds terugkerend vocht en bouwmaterialen gaan niet samen. Een natte kelder doet ook de waarde van het pand dalen. Tot slot en niet in het minst: vochtigheid onder of in de woning is schadelijk voor de menselijke gezondheid en brengt allerhande kwalen met zich, onder andere aan de luchtwegen, gewrichten en spieren.

Kom je in aanmerking voor een sanerings- of renovatiepremie? Raadpleeg de website van uw gemeente Kortrijk