Hydrofuge Koksijde

  • $
  • Hydrofuge Koksijde

HYDROFUGE in Koksijde DIENT OM DOORSLAAND VOCHT BIJ GEVELS TE STOPPEN EN DE MUREN VOOR 100% WATERDICHT TE KRIJGEN DANKZIJ GEVELGELS & MUURCOATINGS

Hydrofuge in Koksijde zijn bewerkingen aan natte muren en gevels om het doorslaand, lateraal vocht een halt toe te roepen door transparante gevelgels en muurcoatings aan de buitenzijde aan te brengen. Deze behandeling heet hydrofoberen, ook impregneren genoemd. Zitten de natte plekken en schimmels ter hoogte van of  hoger dan de vensterramen? Veel kans dat het om doorslaand vocht gaat en dus hydrofuge de aangewezen vochtbehandelingsmethode zal zijn. Onze vochtdiagnose wijst dit verder uit.

OFFERTE

Opstijgend vocht

Hydrofuge

Gevelreiniging

Dak ontmossen

Isoleren spouwmuren

Kaleien

DE WERKMETHODE IN VOCHTBEHANDELING VIA HYDROFUGE te Koksijde VERLOOPT IN 2 FASEN: PREPAREREN MUREN EN DE IMPREGNATIE ZÉLF

Hydrofuge te Koksijde kan snel en efficiënt verlopen, blijft goed voor meerdere jaren ver, maar vergt een goede voorbereiding. De werken verlopen dus meestal over 2 fasen.

  • Het gereed zetten van de muren, m.a.w. alle voorafgaand herstellingswerk is minstens even belangrijk: afbladderende lagen verwijderen, vergane voegen herdoen, kapotte stenen vervangen, barsten en scheuren dichten, eventueel een nieuwe look geven, enz.
  • De eigenlijke hydrofuge zelf: het systematisch aanbrengen door borstelen of vernevelen van de gels en coatings die bescherming bieden tegen water, uv-straling, vriesweer, groenaanslag en algemene luchtvervuiling.
  • De impregneervloeistoffen die we gebruiken zijn gevelgels, gevelcrèmes, muurcoatings van de allerbeste samenstelling.
  • Propere gevelafwerking, algemene opkuis en grondige check achteraf.

Muren laten behandelen tegen doorslaand vocht door hydrofobe impregnatie in Koksijde vraagt een vakkundige aanpak waarbij het succes staat of valt met de keuze van de producten. Vermijd een kil aandoende, ongezonde leefomgeving, vochtplekken en zwarte spikkels op de muur, aangetast houtwerk en meubilair, hoge stookkosten enz.

Vochtdoorslag bestrijden door hydrofuge te Koksijde is de meest eenvoudige en minst dure oplossing

De methode in behandeling van doorslaand vocht door hydrofuge te Koksijde is simpel en goed. Het alternatief voor hydrofoberen, namelijk een voorzetgevel plaatsen, valt heel wat duurder uit en kan niet altijd en overal. Vochtproblemen, extern veroorzaakt, kunnen alleszins nooit hun oplossing krijgen door langs de binnenzijde maatregelen te nemen, integendeel.

De prijs voor aanbrengen van hydrofuges wordt gezet in m² en hangt verder af van de concrete situatie.