Muurinjecties

  • $
  • Muurinjecties

Muurinjecties om stijgvocht voor de volle 100% tegen te gaan, gebeuren met injectiegels die hun nut al lang bewezen hebben en waar we minstens 10 jaar garantie op geven

Muurinjecties dienen om opstijgend vocht te stoppen door onderaan de muren een waterkerende film te leggen door inspuiting van gels en harsen.

De werkwijze van muurinjecties omvatten een aantal fasen.

  • Vooreerst worden de muren vet- en stofvrij gemaakt en opgekuist.
  • Dan maken we de boorgaten om de gelvloeistof gedoseerd in te brengen.
  • Al snel verspreiden de injectiegels zich actief over de volledige muurbreedte en -lengte.
  • Herstelling en afwerking van de muur binnen en buiten doen we na het droogproces.

Muurinjecties met blijvend resultaat afleveren, wil zeggen: kennis van zaken hebben, de goede producten kennen, de juiste werkmaterialen, systematisch en nauwgezet werk leveren.

We zijn actief over heel West-Vlaanderen en de aangrenzende gemeenten van Oost-Vlaanderen.

Opstijgend vocht

Hydrofuge

Gevelreiniging

Dak ontmossen

Isoleren spouwmuren

Kaleien