Kelder bouwen onder bestaande woning

Het laten onderkelderen van een bestaande woning groeit aan populariteit; u wint niet alleen ruimte binnen uw woning, u zorgt tevens voor een belangrijke waardevergroting van uw woning.

Onderkelderen

Onderkelderen betekent niet alleen meer ruimte, maar ook het doen ontstaan van koelere ruimte. Een kelder is vrijwel altijd de meest koele ruimte binnen een woning. Daarnaast kost de kelder u geen extra ruimte, wat bij een aanbouw van uw woning wel het geval is.

Op het moment dat u hebt bepaald waar u exact een kelderruimte wilt laten aanleggen en waar de toegang dient te komen, schakelt u een professioneel techniekbedrijf in. Zij zullen middels speciale technieken de grondwaterstand beoordelen, de waterdichtheid en huidige fundering in kaart brengen alvorens de werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Funderingsherstel

Een slechte fundering van uw woning kan voor tal van klachten zorgen; van vochtoverlast tot ernstige verzakkingen en scheuren in uw pand. Vooral oudere (dijk)huizen kennen deze problematiek; vaak is er niet geheid onder de woning en wanneer het grondwaterpeil fluctueert kan het fundament van de woning gaan rotten.

Funderingsherstel is een specialisme waarvoor u niet zomaar een aannemer laat komen, maar echt een technisch bouwbedrijf voor inschakelt.